סביבה וקיימות

גינות קהילתיות
• לאחר הקמת 11 גינות קהילתיות על ידינו, נמשיך לפתח את הפרויקט ונרחיב אותו כך שתהיה גינה במרחק הליכה מכל מקום בכפר סבא.

גינות כלבים
• הקמנו במהלך הקדנציה גינות כלבים ברחבי העיר ושדרגנו גינות קיימות. נקים גינות חדשות, תוך הקפדה על מיקומים שאינם מהווים הפרעה לסביבה.

טיפול בפסולת
• המשך פיתוח פרויקט הפרדת האשפה שקידמנו במהלך הקדנציה, על מנת להפחית משמעותית את כמות הפסולת המוטמנת בקרקע.
• הקמת תחנה קבועה לריסוק גזם שאינה מהווה הפרעה סביבתית ובעלת אישורים מחמירים מהרשויות
o ריסוק גזם עירוני שאינו מעורב בפסולת והחזרתו לקרקע לצרכי גינון בר קיימא.
• מבצעי אכיפה נגד משליכי פסולת פיראטיים וחיוב גידור שטחים פרטיים נטושים ומוזנחים, על מנת למנוע השלכת פסולת בתחומי העיר.

שינוי שיטת האכיפה הסביבתית
• הפיכת היחידה האזורית לאיכות הסביבה לאיגוד ערים בעל סמכויות אכיפה
o השגת יכולת לתת קנסות נגד עבירות סביבתיות בכל האזור ולא רק בכפר סבא
o העברת האחריות לאיגוד ערים תאפשר את ניתוק יחסי הגומלין בין שורפי הגזם ושאר עברייני הסביבה לרשויות המקומיות השכנות בשרון המזרחי.

שריפות
• המשך אכיפה כלפי שריפות פסולת בתוך העיר, שימוש בשיטור העירוני ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל והמשטרה הירוקה.
• הפעלת לחץ אמיתי ואקטיבי על משרדי הממשלה להסדרת הנושא בחוק ולאכיפתו
o המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר, המשרד לביטחון פנים, משרד החקלאות, משרד האוצר, משרד המשפטים ומשרד הבריאות.
• שיתוף פעולה עם ראשי הרשויות באזור
o הקמת פורום ראשי רשויות בשרון המזרחי לצרכי שיתוף פעולה ואיכות סביבה.
• תמיכה מוחלטת וגיבוי ליוזמות אזרחיות בנושא.

מפגעי ריחות וזיהום ממפעלים
• הפסקת הקמת מפעלים חדשים בעלי פוטנציאל זיהום בעיר והעברת המאמצים למשיכת חברות הייטק.
• העברת אזורי התעסוקה לסיווג 1 (ללא מפעלים מזהמים), באמצעות הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
• העברת המפעלים הקיימים ממקומם באמצעות זכויות בנייה ותמריצים כלכליים, באופן שלא יפגע במרקם החיים בשכונות הקיימות.
ריסוס חקלאי
• הקמת לובי לשינוי החוק, כך שיאסור על ריסוס חקלאי בסמוך לבתי מגורים, בהתאם לתקנים המקובלים בעולם.
ריחות לולים
• שיתוף פעולה עם המועצה האזורית דרום השרון ועם הוועד המקומי של צופית ויישובים סמוכים נוספים.

ניקיון העיר
• אכיפה כלפי השלכת פסולת
• החזרת הפיקוח על הניקיון לאגף לאיכות הסביבה – משאבי הפיקוח מוקדשים כיום כמעט אך ורק לנושא החניה.

תחנות הכוח
• פעולות מיידיות במקום תגובות (היינו הראשונים להיאבק נגד תחנות הכוח, על אף הכחשות העירייה).
• המשך הפעלה ומימון של צעדים משפטיים על מנת למנוע את הקמת תחנות הכוח הסמוכות לכפר סבא.
• תמיכה כספית במחאה הציבורית.
• הרחבת פרוייקט הפאנלים הסולאריים שיזמנו בעיר על מנת להוכיח שאנרגיות מתחדשות הן הדרך בה מדינת ישראל יכולה לספק את צרכי האנרגיה שלה – במקום חבירה לטייקוני הגז והקמת תחנות המונעות בגז יחד עם סולר מזהם.