עיר חופשית

כפר סבא היא עיר חופשית באופייה. שמרנו עליה לאורך השנים האחרונות מפני נסיונות לפגוע ברוח החופשית שלה ולא נאפשר לפגוע בה בעתיד. אנו פועלים למען חופש מדת וחופש דת באופן שווה. אמונה היא עניין אישי של כל איש ואישה. אסור לעירייה להתערב בכך, ובאותה מידה חובתה של העירייה היא לאפשר לתושביה את מימוש החופש האישי שלהם.

 

יישום חזון כפר סבא החופשית והפלורליסטית

 • המשך יישום המסורת שהנהגנו בעריכת אירועים פלורליסטיים בחגים ובמועדים, באמצעות ארגונים חילוניים, התנועה המסורתית (הקונסרבטיבית) והתנועה הרפורמית.
 • הפעלת שאטלים עירוניים בשבת לחוף הים בהרצליה ולתל אביב (גם כקו לילה).
 • שינוי חוק העזר העירוני כך שיאפשר פתיחת עסקים בשבת במתחמים מוגדרים.
 • הליכה לבג"ץ במידה ושר הפנים לא יאפשר את שינוי חוק העזר.
 • הקמת בית כנסת רפורמי.
 • תמיכה בהרחבת פעילות קהילת "הוד והדר" הקונסרבטיבית.
 • הקמת מרכז ליהדות חילונית-הומניסטית.
 • הנהגת תעודת זוגיות אזרחית מטעם עיריית כפר סבא כשירות לתושבי העיר.
 • המשך הרפורמה הפלורליסטית במועצה הדתית, לאחר שבקדנציה האחרונה מינינו שתי נשים לכהן בה, בהן הרבה החילונית הראשונה בישראל שמונתה לתפקיד.
 • הפסקת הערמת הקשיים על הקצאת שטחי קבורה נוספים לבית העלמין האזרחי "מנוחה נכונה".
 • מתן אפשרות לכל הזרמים ביהדות להציב חנוכיות בכיכרות במהלך חג החנוכה.

בכפר סבא החופשית לא נאפשר

 • הדרת נשים.
 • הפרדה בין גברים ונשים באירועים שאינם בבתי הכנסת.
 • הדתה במערכת החינוך.
 • התניית מתן תעודות כשרות בעניינים שאינם רלוונטיים להכנת המזון.
 • פגיעה בקהילת הלהט"ב.
 • סגירת פעילות המסחר הקיימת בשבת.