עיר נגישה

נגישות נושאת בתוכה את מושג החופש – החופש לבחור לאן נלך ואיזה שירות נבחר. כל זאת תוך הפקת הנאה ותועלת וסיפוק הצרכים באופן שווה לכולם. כל אדם, עם מוגבלויות כמו גם ללא מוגבלויות, זכאי לכך באופן שוויוני, עצמאי ובטוח ככל האפשר בכל תחומי החיים.

התחלנו בעירייה תהליך של קידום נגישות עירונית לכל התושבים ונמשיך ליזום ולעודד כל צעד לקידום הנגישות, ברוח החוק וברוח המחויבות החברתית הכוללת למען אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו מתכוונים להתמקד בעידוד נגישות למען אנשים עם מוגבלויות במישורים הבאים:

 • שינוי תודעה בקרב נותני השירות למיניהם ואף הציבור הרחב, בתהליך של שינוי גישות, עמדות וערכים כלפי אנשים עם מוגבלויות.
 • יצירת מודעות בקרב אנשים עם מוגבלויות, ואלו הקשורים איתם, לאפשרויותיהם לדרוש את זכויותיהם כשותפים שווים בחברה.

 

מעורבות הציבור בוועדת הנגישות העירונית

 • שידור ישיבות הוועדה באינטרנט, כפי שעשינו כשהחזקנו בוועדה.
 • שיתוף רחב יותר של ציבור אנשים עם מוגבלויות ממגוון רחב ככל המתאפשר וכן של גורמי מקצוע מתחומי הרווחה, החינוך, הפסיכולוגיה, משאבי האנוש ותעסוקה וכל תחום רלוונטי אחר.
 • הזמנת הציבור לשלוח נושאים לדיון בוועדה.
 • פתיחת דיוני הוועדה לקהל.

הקמת "קהילה נגישה"

 • הקמת קהילת תושבים שתורכב מאנשים עם מוגבלויות ותפעל בכל הקשור לקידום מודעות בעיר: הדרכות, הרצאות, ימי עיון, מופעים ותערוכות, סנגור מול גורמים עירוניים.
 • ימי מודעות לציבור הרחב – דוגמת "יום מודעות לשמיעה", "יום הזדהות עם כבדי הראייה".
 • הענקת "תעודת נגישות" עירונית, שתהיה כמו תעודת כשרות לתחום הנגישות. יצירת מודעות בקרב הציבור לגבי חשיבות קניה בבתי עסק מונגשים. החלת נגישות במובנים הרבים ביותר שניתן להנחיל, במספר רב ככל האפשר של בתי עסק בעיר אשר יראו בה יתרון כלכלי שיעלה על מידת ההשקעה.
 • עידוד תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות תושבי העיר: ירידי תעסוקה, שיתופי פעולה במיזמי תעסוקה עם ערים נוספות וגורמים נוספים ועוד.
 • שיתופי פעולה קהילתיים באירועים הנחגגים יחדיו במוסדות לציבור הרחב דוגמת מועדונים קהילתיים, גינות קהילתיות ועוד.

נגישות בחינוך

 • הדרכות על מודעות ונגישות למען אנשים עם מוגבלויות בכל מוסדות החינוך בעיר, כולל פעילויות חווייתיות, הן לתלמידים והן לצוותים החינוכיים.
 • השלמת פרויקט כיתות השמע.
 • סיום ביצוע ההנגשות הפיזיות בכל בתי הספר בעיר.

הנגשת המרחב הציבורי

 • סיום הנגשת הרמפות לכסאות גלגלים ועגלות במעברי החציה.
 • סימון מדרגות והצבת מעקות להליכה יציבה ובטוחה.
 • תיקון המדרכות השבורות והמסוכנות ברחבי העיר.
 • הרחבת מדרכות במקומות בהם אין מעבר לכסאות גלגלים.
 • הגברת האכיפה למניעת מפגעי נגישות, כמו ערמות גזם שחוסמות מעברים, חניה בחניות נכים וחניה על מדרכות שלא מאפשרת מעבר לאנשים עם מוגבלויות.

נגישות בעירייה

 • הדרכות בעירייה ובגופים מטעמה, שיתמקדו בגישה השירותית ולא רק בגישה המבנית.
 • הנגשת כל פעילות הפנאי והתרבות בעיר לכל סוגי הפעילויות : טקסים, הרצאות, ימי עיון וכנסים.
 • החלת ערכי הנגישות בעירייה על מוסדות ממשלתיים הנמצאים בעיר, כמו ביטוח לאומי, משרד הפנים, מס הכנסה ובתי המשפט. זאת באמצעות שיתופי פעולה והדרכות משותפות.