שוויון בין המינים

על כפר סבא להוות מודל לערים בישראל ביישום מדיניות שוויונית מבחינה מגדרית. מדיניות זו תהיה שוויונית לא רק באופן הצהרתי, אלא ביישום שוויון הלכה למעשה תוך מענה לצרכים השונים הנובעים מהשוני המגדרי.

רשימה שוויונית למועצת העיר

 • הרשימה אותה אנחנו מציגים בנויה מנשים וגברים לסירוגין, כך שיהיה ייצוג שוויוני במועצת העיר.

איזון מגדרי במינויים העירוניים

 • נדאג לייצוג מגדרי שוויוני בדירקטוריונים ובעמדות הניהול הבחירות, כפי שעשינו גם בקדנציה האחרונה.
 • כל המינויים מטעמנו במועצה הדתית יהיו של נשים, כפי שעשינו בקדנציה האחרונה.

פעילות ציבורית למען נשים

 • מינוי יועצת קבועה למעמד האישה.
 • תמיכה עירונית באמהות יחידניות.

תיקון עוול היסטורי בשמות הרחובות ובתי הספר

 • שני שליש משמות הרחובות ובתי הספר החדשים יקראו על שם נשים, עד לסגירת הפער הקיים. זאת בהתאם להצעה שהגשנו במועצת העיר האחרונה ואשר רוב חברי המועצה הצביעו נגדה.

מרחב ציבורי בטוח לכולם

 • תאורה הולמת בכל הרחובות, למניעת מצב בו נשים נמנעות ממסלולים מסויימים בשעות החשיכה.

שוויון מגדרי בתוך בתי הספר

 • ביטול הסעיפים המפלים מבחינת לבוש בתקנוני בתי הספר. לא יותרו מכנסיים קצרים הקיימים הלכה למעשה בחנויות לבנים בלבד.
 • הכנסת תוכניות לעידוד בנות ללימודי מדעים מדוייקים ותחומים בהם ישנו כיום מיעוט נשי.
 • הכנסת תוכניות לעידוד בנים ללימודי תחומים בהם ישנו כיום רוב נשי.
 • לימודי מגדר בתוך בתי הספר.