שקיפות ומינהל תקין

העירייה תסגל ב-DNA ההתנהגותי שלה שקיפות בכל פעולותיה. "אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" (השופט ברנדיס).

שמירה על הוראות החוק, כללי מינהל תקין וערכי צדק ויושר טבעי ילוו את פעולותינו בעירייה. הפעילות תוך שמירה על שקיפות תשמש כלי לשמירה על טוהר השלטון.

אנו מודעים לכך כי בהתנהלות המקצועית של כל אחד מאיתנו יש כדי לשמש דוגמא לכך שישנם אנשים ישרים בפוליטיקה וניתן לפעול לטובת הכלל באופן טהור וללא רבב.

שקיפות תקציבית

 • פרסום של תקציב העירייה באתר העירוני בדרך ידידותית ובהירה, כולל השוואות בין תקציבים משנים קודמות ובשפה פשוטה ככל האפשר.
 • פרסום התקציב יעשה בפורמט פתוח שיאפשר לציבור הרחב לבנות אפליקציות ולפלח נתונים.
 • פרסום עדכוני פעילות (ניצול, אי ניצול).
 • פרסום רשימת ספקים ובעליהם ותמצית ההתקשרות איתם.
 • תב"ר (תקציב בלתי רגיל) נגיש. פיקוח על תב"רים, גילוי מקורות, משאבים, דרכי ניצול והתחייבות שלטונית לסגירתם.

הקמת יחידת שקיפות עירונית

 • נקים יחידה אסטרטגית שתרכז את כל המידע העירוני והנתונים ותנגיש אותם לציבור באופן עדכני ובהיר.
 • הנגשת מידע סביבתי עירוני מהרשויות והגופים השונים באופן מאוחד וברור – לא עוד הפניות לאתרי תאגיד המים, המשרד להגנת הסביבה וכו'.
 • מענה של 100% לבקשות לפי חוק חופש המידע. המידע שייך לציבור.

טפסי ניגוד עניינים והצהרת הון נגישים לציבור

 • עילאי הרסגור-הנדין וחברי המועצה מטעם מרצ כפר סבא יפרסמו עם היבחרם את הצהרת ההון שלהם ואת טופס ניגוד העניינים שיגישו לוועדת התכנון והבנייה.

פתיחת ועדות תכנון ובנייה

 • הכנסת קהל לוועדות התכנון והבנייה בחלקים המתאפשרים לפי החוק.
 • פרסום תמלילי ועדות התכנון והבנייה, שכיום חסויים.

מהפכה בוועדת המכרזים

 • ועדת המכרזים היא זו שמאפשרת לחברי המועצה להיחשף למעבר כספים לגורמים פרטיים: התקשרות העירייה עם קבלנים וספקים – לעתים למשך שנים. לכן יש צורך לחזק את הפיקוח שלה על הנעשה בעירייה.
 • כיום הוועדה דנה במכרזים רק אחרי שנוסחו תנאי המכרז והוגשו הצעות. בשלב זה חברי המועצה כבר לא יכולים למנוע פרסום מכרזים מוטים. אנחנו נפקח על השלב החשוב והמסוכן ביותר – ניסוח המכרז עצמו.
 • כל מכרז יובא בפני חברי הוועדה טרם פרסומו.

ישיבות מועצה נגישות

 • העברת ישיבות המועצה לאולם גדול, כך שיתאפשר לקהל גדול להיות נוכח בישיבה.
 • מתן אפשרות לתושבים להשתתף ולהביע את דעתם במועד קבוע בכל ישיבה.
 • מתן אפשרות לתושבים ולא רק לחברי מועצה לשלוח שאילתות לישיבה.
 • פרסום פרוטוקולים, מסמכים, נספחים וחוות דעת משפטיות הקשורות לישיבה, הן כחומר הכנה לקראת הישיבות והן לאחריהן כסיכום.
 • המשך פרסום הקלטות הוידאו של הישיבות.
 • הקמת אזור מיוחד ונגיש בו יתאפשר לתושבים ועיתונאים לתעד את הישיבה.

דרכי התקשרות ברורות עם בעלי תפקידים בעירייה

 • פירוט פרטי הקשר של המנהלים בכל אגף ומחלקה בעירייה ושל בעלי התפקידים הרלוונטים לציבור: כתובת המשרד, כתובת מייל, מספר טלפון, שעות קבלת קהל, שעות מענה טלפוני ופרופילים עירוניים רלוונטיים ברשתות החברתיות.
 • קביעת נוהל לעדכון פרטים קבוע, כולל שינויים בחגים ובחופשות.

פרסום מידע לגבי מוסדות עירוניים

 • הנגשת מידע לגבי מוסדות כמו ספריות, מוסדות תרבות וכו' לגבי אופן ניהולם, זהות מנהליהם, המקורות התקציביים לפעילותם והפעילות המבוצעת בהם לרווחת הציבור.
 • לגבי תחומי החינוך, התרבות, והספורט: יצירת פלטפורמה אחידה לפרסום לוח אירועים ושירותים המוצעים לציבור במקום אחיד ומרוכז הניתן לפילוח בהתאם לאוכלוסיות יעד (גילאים, שפות) ומועדים.

חיזוק חברות וחברי מועצת העיר

 • לשכה פתוחה – הקדשת חדרים במבני העירייה לצורך קיום מפגשי תושבים עם חברי המועצה באופן מכובד.
 • הענקת שירותי משרד וייעוץ משפטי ותכנוני נפרד לחברי המועצה, לשם חיזוק יכולת הפיקוח שלהם על העירייה.

הקפדה על אופן הנגשת המידע

 • עדכניות ותדירות – המידע יוצג באופן עדכני ובתדירות גבוהה.
 • נגישות – המידע יהיה נגיש במקום ברור באתר וללא צורך בכניסה לדפים רבים כדי להגיעו (ניתן למדידה ע"י מספר לחיצות מצומצם וללא צורך בהזדהות לשם גישה למידע).
 • פורמט נגיש – תבנית קובץ או ממשק אינטרנטי אשר מאפשרים עיבוד עצמאי של המידע (למשל, שימוש בקבצי אקסל במקום ב PDF להצגת מידע תקציבי).
 • בהירות המידע וידידותיות – המידע יונגש באופן ברור לכל אדם ללא צורך בהשכלה וברכישת ידע מקצועי כלשהו. המידע יוצג באופן ענייני, בשפה פשוטה וקולחת.

תדרוך תקופתי לתקשורת

 • הנהגת שיח פתוח עם התקשורת – בדומה למודל התדרוך התקשורתי בבית הלבן.
 • יפורסמו מועדים קבועים מראש בהם עילאי הרסגור-הנדין יעדכן את כלי התקשורת ויענה בעל פה לשאלות עיתונאים.

שיתוף הציבור בקבלת ההחלטות

שיתוף ברמת השכונה

 • הפצת שאלונים ומשאל באינטרנט לגבי רעיונות לשיפור השכונה, נושאים בהם תושבי השכונה מעוניינים שהעירייה תטפל וסדרי עדיפויות ברמה השכונתית.
 • אימוץ המודל הניו יורקי, שנעשה בכל רובע בניו יורק.
 • אימוץ המודל הפריזאי, לפיו ניתן סכום כספי לכל שכונה, כשתושבי השכונה מחליטים בעצמם באמצעות הצבעה באינטרנט על השימוש שיעשה בו.
 • קיום אירוע "הייד פארק" שכונתיים בהם יתאפשר לתושבים להביע רעיונות ולדבר עליהם ביחד עם נציגי העירייה.

שיתוף בתכנון פרויקטים

 • לפני תכנון כל פרויקט עירוני משמעותי יעשה שיתוף ציבור, על מנת להבין את הצרכים, את הבעיות ואת הרצונות של תושבי כפר סבא המושפעים מכך.

הקמת ועדות מומחים מייעצות מקרב התושבים

 • בכפר סבא גרים תושבים בעלי מומחיות בנושאים שונים, כמו קיימות, תכנון ובנייה, חינוך וכו'. עלינו לנצל את היתרון הגלום בהם ולרתום אותם (אם ירצו להשתתף בכך) לקידומה של כפר סבא.
 • בכל תחום רלוונטי בעירייה, לגביו יאותרו תושבים המעוניינים לייעץ, תוקם ועדה מייעצת שתיקח על עצמה הכנת חוות דעת מקצועיות שיובאו בחשבון בהחלטה על ביצוע פרויקטים וקביעת מדיניות.