תוכנית החינוך

כפר סבא היתה ידועה כעיר החינוך של ישראל. החינוך הוא המורשת הגדולה של העיר. דורות של כפר סבאים קיבלו כאן חינוך מעולה. הידרדרות החינוך בשנים האחרונות היא עובדה. למערכת אין יעדים ברורים, אין הכוונה ואין תשומת לב לפרטים הקטנים, שהם חשובים כל כך במערכת חינוכית.

אנחנו מציעים אג'נדה ברורה לחינוך בכפר סבא, שתהיה מבוססת על עקרונות החופש, הפלורליזם והדמוקרטיה, תוך הכנת תלמידי כפר סבא לעולם ההייטק וחשיפה לשיטות חינוכיות מגוונות.

קביעת עקרונות לחינוך בכפר סבא

 • תלמידי מערכת החינוך העירונית יסיימו את לימודיהם תוך הפנמה של ערכי החופש, הפלורליזם והדמוקרטיה.
 • תלמידי מערכת החינוך העירונית יסיימו את לימודיהם עם תעודת בגרות מלאה, המאפשרת המשך ללימודים גבוהים, או הכשרה מקצועית הולמת המאפשרת פרנסה בכבוד.
 • החינוך בכפר סבא יתבסס על מגוון שיטות לימוד, תוך מתן חופש להורים ולתלמידים לקבוע את הדרך המתאימה להם.
 • תישמר אוטונומיה מלאה לחינוך הממלכתי-דתי.
 • לא תהיה הדתה במערכת החינוך הממלכתי.
 • יתקיים שוויון מלא בין תלמידות ותלמידים.
 • שינויים במערכת החינוך יהיו בשיתוף ההורים.

תנאי לימוד הולמים בכל חלקי העיר

 • ישמרו תנאי הלימוד הטובים בשכונות החדשות. במקביל יערך פרויקט מקיף של שיפוץ מוסדות החינוך הוותיקים במטרה להבטיח תנאים אחידים בכל העיר.
 • מימון השיפוצים יעשה על חשבון פרויקטים גרנדיוזיים בחשיבות נמוכה יותר, דוגמת אלה שבוצעו בבית ספיר ובהיכל התרבות.
 • תבוצע תוכנית מקיפה לשיפור תנאי העבודה של הסייעות, על מנת להעצים את כוח האדם הקיים ולמשוך עוד עובדות (וגם עובדים) איכותיות למקצוע.

פתיחת בתי הספר לתחרות וביטול אזורי הרישום בבתי הספר היסודיים

 • לכל הורה תישמר זכות לרשום את ילדיו לכל בית ספר יסודי בעיר, על בסיס מקום פנוי.
 • בכל מקרה יובטח מקום לכל התלמידים שהוריהם יהיו מעוניינים לרשום אותם לבית ספר יסודי קרוב לביתם.
 • מנהלות ומנהלים שיצליחו למשוך תלמידים רבים יותר לבית ספרם יזכו לעדיפות בקידום.
 • בתי הספר בהם יהיה מיעוט נרשמים יוכנסו לתוכנית פיקוח מיוחדת ויוקדשו משאבים מיוחדים לארגונם מחדש.

הכנסת מסגרות לימוד ייחודיות

 • כחלק מפתיחת בתי הספר לתחרות, יוכנסו מסגרות לימודיות חדשניות, שיוסיפו למגוון ויהוו השראה ומקור ליישום רעיונות גם בבתי הספר הקיימים.
 • יוקצו מבנים עירוניים לבתי ספר ייחודיים, שכיום אינם קיימים בכפר סבא.
 • יוקם בית ספר דמוקרטי נוסף באזור אחר בעיר.

הקמת קריות חינוך על יסודיות במזרח ובמערב העיר

 • כפר סבא בנתה את החינוך המעולה שלה על עיקרון האינטגרציה: ערבוב בין תלמידים מחרבי העיר ומרקע סוציו-אקונומי שונה. שיטה זו אפשרה לתושבי העיר לקבל חינוך שוויוני ואיכותי, ביחד עם הפנמה של עקרונות כבוד הדדי ומניעת ניכור בין חלקי העיר. עיקרון זה ישמר.
 • יוקמו חטיבות ותיכונים בשכונות המזרחיות ובשכונות המערביות. מדובר בתהליך רב שלבי שיתבצע בהדרגה, אך בעקביות, תוך מתן מענה כבר בשנים הקרובות לשכונות המרוחקות שהוקמו.
 • חטיבות ותיכונים יקלטו תלמידים ברדיוס הגעה סביר מכל השכונות הקרובות אליהן, תוך הקפדה על ערבוב תלמידים מאותו אזור.
 • מבני החטיבות והתיכונים החדשים יוקמו תוך הכנה למעבר עתידי לבתי ספר שש שנתיים.

רפורמה מקיפה בגני הילדים

 • גני הילדים בכפר סבא יהיו המקום המוגן ביותר עבור ילדי העיר. היחס יהיה אוהב ותומך, על מנת לבסס את ההתפתחות הרגשית של ילדי הגיל הרך ולהכינם למעבר לבית הספר היסודי. נשיג זאת באמצעות השקעה בתשתיות ובצוותים החינוכיים.
 • יבוצע שיפוץ רוחבי של כל גני הילדים הישנים.
 • תבוצע תוכנית מיוחדת לשיפור תנאי העבודה של הסייעות.
 • כל הסייעות – גם בצוותי הצהריים – תועסקנה באופן ישיר כעובדות עירייה.
 • יקבע תקן לזמני מענה במחלקת גני הילדים בעירייה באמצעות הטלפון והדוא"ל. הורים יקבלו מענה לפניותיהם תוך זמן קצר.
 • יפורסם האלגוריתם המלא לשיבוץ הילדים בגני הילדים. השיטה תהיה שקופה לחלוטין.
 • אחים ואחיות לא ישובצו בגנים רחוקים אלה מאלה.

תכני החינוך

 • לראש העירייה ישנה השפעה עצומה על תוכן הלימוד בבתי הספר. בכוונתנו לעשות שימוש בסמכויות אלה על מנת לדאוג לתכנים חינוכיים איכותיים המשקפים את אורח חייהם של ההורים.
 • תאסר כניסת עמותות שמטרתן חינוך תלמידים חילונים לאורח חיים דתי.
 • תחומים שביכולתם של הצוותים החינוכיים ללמד ללא תיווך של עמותות חיצוניות, כמו חגי ישראל, ילמדו באמצעות המורים בבתי הספר.
 • תילמד אבולוציה במסגרת לימודי הטבע והמדעים בבתי הספר הממלכתיים.
 • יורחב החינוך הסביבתי, לפי פרק הסביבה והקיימות במצע.
 • מערכת החינוך תעודד את התלמידים להיות אזרחים פעילים, מעורים ומעורבים בנעשה במדינה, תוך לימוד קריאת חדשות באופן ביקורתי, עידוד פנייה לגורמי ממשל ומודעות גבוהה לזכויותיהם.
 • התלמידים, בעיקר בכיתות הנמוכות, לא יאלצו להתמודד לבדם עם שיעורי הבית או להיות תלויים בהוריהם לשם כך.

מניעת אלימות

 • בתי הספר חייבים להיות מקום מוגן עבור התלמידים והצוותים החינוכיים.
 • יוכנסו תוכניות ושיטות חדשניות למניעת אלימות תלמידים.
 • יתווספו תכנים למניעת פגיעה מינית ומניעת פגיעה על רקע זהות ונטיה מינית.
 • יוקם מוקד תמיכה עירוני לנושא האלימות, אליו יוכלו תלמידים לפנות באופן ישיר.

חינוך בלתי פורמאלי

 • תורחב פעילות המרכזים הקהילתיים ברחבי העיר.
 • יתבצע פיקוח על תכני החוגים המתקיימים במתקנים עירוניים.
 • יבוצע שיתוף פעולה עם אמנים מקומיים על מנת לחזק את תחומי האמנות בקרב בני הנוער.
 • חוגי הספורט יקודמו באופן שוויוני, ללא אפליה של מפעילים שאינם מקורבים.

תלמידים עם צרכים מיוחדים

 • ינתנו תנאי לימוד הולמים לגני החינוך המיוחד במבנים ובאנשי צוות.
 • יתבצע עידוד לשילוב בכיתות רגילות לתלמידים המסוגלים לכך וינתנו תנאים ראויים לסייעות השילוב.
 • יערכו תוכניות פנאי מחוץ לשעות הלימודים עבור ילדים עם צרכים מיוחדים.
 • ימשך תהליך התאמת מתקני המשחקים שהתחלנו ברחבי העיר לילדים עם מוגבלויות.
 • תושלם הנגשת בתי הספר לשלל הצרכים המיוחדים, בהם הנגשה לכסאות גלגלים, כיתות שמע וכל צרכי השילוב.
 • תוחזר ארוחת הבוקר הטיפולית בגני התקשורת.
 • שעות סייעות השילוב יותאמו לצרכי התלמידים.
 • יערכו מפגשי הכנה לפני שנת הלימודים בגני החינוך המיוחד, על מנת שהילדים יתרגלו לצוות.
 • יקבע תקן לזמן הסעה מקסימלי בתוך העיר ומחוץ לעיר. יפוצלו הסעות לרכבים קטנים יותר על מנת לקצר את זמן הנסיעה.
 • נפעל למען הקמת "בית ספר מכיל" בכפר סבא.

השכלה גבוהה

 • כפר סבא היא הרשות היחידה באזור ללא מוסד להשכלה גבוהה. הדבר גורם לבריחת צעירים מהעיר, לירידה במרכזיותה של כפר סבא ולנזק כלכלי לעיר.
 • נפעל למען הבאת מוסד להשכלה גבוהה לכפר סבא.
 • נתניע מחדש את פרויקט מעונות הסטודנטים.
 • ניצור שיתופי פעולה אקדמיים עם קהילת ההייטק ובית החולים מאיר.
 • נפתח את הספרייה באופן רציף בשעות היום ועד לשעות מאוחרות ובסופי השבוע לצורך שימוש כמרכז למידה עבור סטודנטים.
 • נשנה את חלוקת וסכומי המלגות, על מנת שיסייעו באמת לסטודנטים.
 • נשתמש במלגות פר"ח למען פרויקטים חברתיים בכפר סבא.
 • על מנת למשוך ולהשאיר סטודנטים ממכללת בית ברל בעיר, נסלול שביל אופניים עד למכללה בשיתוף המועצה האזורית דרום השרון ונפעל להגברת תדירות ויעילות התחבורה הציבורית למקום.